Om Ing. Birger M. Lyngaas

  • Birger M. Lyngaas har over 40 års praksis i bygg og anleggsfaget, da vesentlig innen boligbygging. I perioder har praksisen vært utførende håndverker og administrativ ledelse. Deler av kompetansen er også bygget opp ved å utøve takstmannsyrket med verdivurderinger og tilstandsvurderinger.
  • Firmaet utfører i liten grad praktisk byggearbeid men bidrar til å trekke inn kompetanse resurser etter behov.
  • Mange boligbyggere og private tiltakshavere vil måtte forholde seg til ulike lovverk og offentlige myndigheter.
  • Firmaet har autorisasjon i de fleste godkjenninger innen tiltaksklasse 1.
  • Ing. Birger M. Lyngaas hjelper til med å identifisere aktuelle lovkrav, etablere kontakt med myndigheter og finne og gjennomføre tilfredstillende løsninger.
  • Firmaet har en utstrakt interesse til å være byggherre og boligkjøpers representant.
  • Erfaren innen Norsk Standard og krav etter TEK 10 og SAK 10.