Godkjenningsområder

Foretaket er godkjent innenfor følgende 7 godkjenningsområder:

Funksjon Fagområde Tiltaksklasse
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 1
Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 1
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 1
Utførende Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2
Utførende Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 1
Uavhengig kontrollerende Overordnet ansvar for kontroll 1
Uavhengig kontrollerende Våtrom (i boliger) 1